Allmänt om föreningar


Förhistoria


De första föreningarna uppstod på den ryska tiden under 1800-talets slutskede. De ryska myndigheterna var inte alla gånger förtjusta i bildandet av föreningar. Det kunde ju frodas revolutionerande tankar hos dylika grupper. Föreningsverksamheten inleddes först i Malax. Många tog då modell av Malax, som var först i Svenskfinland år 1888. För att komma igång startade man ibland som underavdelning i Malax ungdomsförening.

 

Föreningar som förbjudits och försvunnit

Närpes kom snart i gång med ett rikt föreningsliv. De första föreningarna som startade upp verksamhet i Närpes var ungdomsföreningar, nykterhetsföreningar, skyddskårer och olika religiösa föreningar. Idrottsföreningar kom i ett litet senare skede, varför idrott togs upp på
ungdomsföreningarnas och skyddskårernas agenda. Utvecklingen förde med sig att skyddskårerna och nykterhetsföreningarna dog ut. Skyddskårerna förbjöds i vapenstilleståndet med Sovjet 1944. Nykterhetsföreningarna dog en självdöd, då förbudslagen (1919-1932) upphävdes. Som en kuriositet tas med ett medlemskort från en nykterhetsförening.

 

De vanligaste föreningarna I gårdagens samhälle var idrotts- eller ungdomsföreningar. Att utöva motionsidrott för hälsans skull var inte vanligt. Man försörjde sig också med ett mera fysiskt arbete. Sittande kontorsarbete var få förunnat. Staten började efter krigen också
understöda motionsidrott.
Kommunen satsade ganska mycket resurser på speciellt idrottsföreningar. Man tillsatte en idrottssekreterare som inför en nämnd föredrog ärenden. Tjänsten har innehafts av Jan-Erik Bergman fram till 2015. Janne var själv en framstående sprinter i IF Kraft. Nu innehar Ida Hautaoja tjänsten.

Själva idrottsutövandet sköttes av föreningar och deras medlemmar. Den största enskilda idrottsarenan som Närpes har byggt
är läktaren och idrottsplanen i Mosedal.

En stor del av idrottsverksamheten var gymnastik, vilken handhades av ungdomsföreningar och skyddskårerna.

 

 

Sidebar