Bildkonst


Bildkonst


Många människor är intresserade av att måla tavlor. De är dock få som har tagit steget fullt ut och blir konstnärer som lever på sin konst. De flesta har målandet som ett fritidsintresse Det är väl bara Carl Bengts som har kunnat leva som heltidskonstnär. Sedan 1960-talet har människor med intresse för målarkonsten bildat Närpes konstklubb. De har stimulerat intresset för målning med hjälp av kurser i Närpes vuxeninstitut och genom att ordna konstutställningar.


Innehåll

Carl och Oskar Bengts
Thure Georg Sundell
Viktor Dahlbo
Närpes konstklubb


Carl och Oskar Bengts


Carl Bents är Närpes mest kända konstnär. Han föddes i Bengtsgården i Näsby, den gård som nu är museum i Öjskogsparken. Han visade tidigt ett stort intresse för teckning och tog ofta en paus i jordbrukssysslorna och tecknade en lada eller dylikt. Han utbildade sig i olika ritskolor och kom som 23-åring i läro hos Finlands stora mästare, Akseli Gallen-Kallela.

Han tog stora intryck av den dåtida nationalromantiska stilen. Han tyckte om att måla motiv från ödemarken, och från folk- och lantliv. Många tycker att hans tavla av en segelbåt i stormen är den bästa. Den symboliserar Finland under förryskningstiden. Andra föredrar hans altartavla i Kivijärvi kyrka.

 

Hans bror Oscar Bengts visade i likhet med brodern redan tidig fallenhet för måleri. Han fick ingen utbildning och var till en början sjöman och jordbrukare.

På 1920-talet emigrerade han till USA, studerade där i måleri. Han började då på allvar ägna sig åt konsten. Han återvände 1932 till hemlandet för att etablera sig som målare i Helsingfors.

Naturmotiven är dominerande i hans produktion, men han sysslade också med porträtt. I hans landskapsmålningar är ljuset ett ledmotiv. Han visade även stort intresse för vattenspeglingar och skärgårdsvyer.

 

 

 


Thure Georg Sundell


Thure Sundell föddes på Benvik utanför Kaskö. Han blev en landskapsmålare. Typiska motiv var steniga stränder och vatten och han upprepade ofta samma motiv. Han hade också en del beställningsarbeten som han målade snabbt. Han inspirerades av stämningen och landskapet i Kaskö. Han var en blygsam person och deltog knappt i några utställningar. Efter outtröttligt övertalande deltog Sundell i tävlingar i Helsingfors två gånger.

Det var åren 1899 och 1900 och kritikerna ansåg att han var ett stort löfte. Här slutade Sundells offentliga konstnärskarriär. Han bodde helst i ensamheten i Kaskö och för honom räckte det att måla i hemstaden. Många tyckte, att hans konst inte var tillräckligt fosterländsk, så som flera andra framstående konstnärers under den tiden, t.ex. Albert Edelfeldt och Gallen-Kallela. Sundell kallades ”stenmålaren”.

 


Viktor Dahlbo


Viktor Dalbo föddes i Pörtom och levde mellan åren 1883-1957. Han var en betydande konstnär under senare delen av sin livstid.

Han utbildade sig till folkskollärare i Nykarleby seminarium, men kom främst att ägna sig åt måleri. 1910 deltog han första gången i en utställning i Helsingfors, dock utan att få någon större uppmärksamhet.

Han återupptog först på 1930-talet sitt måleri och deltog med framgång i många utställningar. Vid den här tiden flyttade Dalbo tillbaka till Österbotten, bodde och målade i sin mors stuga på Dalbacken i Pörtom om somrarna och om vintrarna bodde han i Vasa. Bland hans sena utställningar kan nämnas att han deltog med fyra tavlor vid Nordiska konstförbundets utställning i Rom 1955.

 

 


Närpes konstklubb


Närpes konstklubb r.f bildades år 1964 och hade vid starten 27 medlemmar. Konstklubbens uppgift var bl.a. att väcka intresse och förståelse för konst. Under åren har konstklubben i detta syfte ordnat otaliga kurser, resor till utställningar på andra orter, egna utställningar och utställningar av inbjudna konstnärer, föreläsningar och målarläger.

Närpes Konstklubb r.f. är en aktiv förening som tillsammans med stadens fritidsnämnd sköter verksamheten i konsthallen. Konstklubbens traditionella utställningar är trettondagsutställningen och sommarutställningen, i vilka konstklubbens medlemmar deltar samt utställningen Årets konstnär, som ger en av konstklubbens medlemmar möjlighet till separat utställning. Klubben har under sin verksamhetstid hunnit utse 50 konstnärer till årets konstnär. Den första var Ulla Rusk 1973 och den senaste Ulla Mangs 2018.

Sidebar