Cementgjuterier och tegelslagerier


I Närpes har funnits flera cementgjuterier och några tegelslagerier. De flesta har funnits i Nämpnäs, eftersom där fanns lämplig finsand att tillgå. Tegelslagerier fanns av gammalt i många byar, men de var av typen tegelslagerier för husbehov.

I Finby fanns ett lite större tegelslageri.

 


Innehåll

Cementgjuterier
Tegelslagerier


Tegelslagerier


Redan under äldre tider behärskade man konsten att slå och bränna tegel. Det skedde oftast till husbehov då ett nybygge var på gång. Många gårdar kunde äga en lerkran tillsammans. Tegel behövdes till murar i stugor och smedjor, till bastu- och riugnar. Tegel slogs på försommaren med hjälp av en häst som vandrade runt lerkranen. Sedan fick teglen torka en tid för att placeras i en speciell ugn, där teglen brändes.

Sedan var det bara att mura upp den produkt man hade behov på.

 

 

Den största produktionen av tegel fanns i Finby. Man kan säga att det var den första industrin på nuvarande industriområde. Det fanns ungefär där Halpa-Halli finns idag. Vägen förbi heter ju i dag Tegelbruksvägen. Kapten Samulin och Verner Nordström startade bruket år 1908. Bruket var verksamt till 1918. Omkring 20 personer i olika åldrar fick arbete i bruket. Leran till bruket togs från den närliggande Molnåbäcken. Sand behövdes också, och den kördes med häst och kärra från Vargberget.

 

I Yttermark fanns även en taktegelfabrik. Det ägdes av Karl Petter Andersson ”Mörka Peli” och Mats Wilhelm Mattsson eller Vesterlund ”Fåkta Ville”. De slog taktegel av lera. De hade sin tegelslagning bredvid vägen på Knösen redan vid skiftesregleringen 1916.  Yttermark taktegelfabrik avstannade på 1920-talet på Knösen då Petter Nissén startade egen tillverkning på Lappnäset. Nissén flyttade fäboden där teglet slogs på Knösen till Lappnäset. På 1930-talet fanns många anställda i Yttermark Taktegelfabrik. Nu gjöt man även produkter i betong. En föregångare var tillverkningen av elementtakkorsstenar.

 


Cementgjuterier


 

I Nämpnäs uppstod under en tid i början på 1900-talet några cementgjuterier. Cementgjutning var egentligen en utveckling av tegelslagningen. Man hade lärt sig att gjuta betong på denna tid. Det var en produkt som bestod av stålarmering och murbruk. Man fick på detta sätt en hållbar byggnadsprodukt. Den konsten togs i bruk av nämpnäsbor, eftersom tillgången på finsand var riklig i byn. Viktor Wilson och Vilhelm Sjöberg kom över en tegelpress, som sedan användes till att tillverka cementtegel med. De startade år 1926. I mera kommersiellt bruk inledde samma år Konrad Stenström och Villiam Wilson tillverkning av cementtegel.

Detta cementgjuteri utökades 1928 då Nämpnäs cementgjuteri startades. Konrad Stenström fick tre kompanjoner då Patrik Swanson, Hemming Strömbäck och Karl Ivar Bäckström kom med i bolaget. Produkturvalet utökades med brunnsringar och muffrör m.m. En lastbil anskaffades för leverans av färdiga produkter. Fem till åtta man arbetade dagligen i gjuteriet. I tre års tid verkade firman med dessa ägare. Då övertog Swanson verksamheten och verkade i branschen till 1934.

Konrad Stenström återvände till gjuteriverksamheten 1932. Han startade ett eget bolag under namnet Stenströms cementgjuteri. Han utökade produktsortimentet och snart tillverkades cementtegel, ringar samt trum- och kloakrör under bar himmel. Han byggde en produktionshall och anskaffade en maskin för tillverkning av takplattor.

Efter kriget kom ännu en ny produkt med i tillverkningen. Det var tellblock, som användes vid murning av väggar med god isoleringsförmåga. Som mest hade cementgjuteriet cirka 50 arbetare på lönelistan. Då fanns även ett dotterbolag i Dagsmark.

 

I Kalax hade även ett cementgjuteri startats. Det var Granlunds cementgjuteri med bröderna Granlund som kom igång 1937. Efter en besvärlig början med produktion i ett hönshus och med brist på arbetskraft på grund av krig, kom man i bättre styrfart efter krigen. Granlunds specialiserade sig på taktegel och mindre rörstorlekar. På 1960-talet hade man upp till åtta man i produktionen. Ett större uppsving skedde även i produktionen av trumringar då många vägbyggen genomfördes. I slutet av 1960-talet minskade efterfrågan och 1968 såldes företaget till Stenströms cementgjuteri och verksamheten lades ner i Kalax.

 

 

 

Sidebar