Frank Mangs center


N


Frank Fridolf Mangs,

född 19 augusti 1897 i Närpes, Finland, död 31 juli 1994 i Karlstad, var en evangelist, predikant och författare. Han var tidigt verksam i Ekenäs (Finland), Uppsala och Göteborg (Sverige).

Från 1932 och till efter andra världskrigets slut var han predikant i Betlehemskyrkan i Oslo (Norge). Under sin gärning gjorde han sig känd som kringresande predikant och gjorde bland annat sju resor till USA. Han var en mycket flitig skribent och efterlämnar efter sig cirka 30 böcker och olika skrifter.

Frank Mangs kom 1954 till det som nu är Mangsgården söder om Töcksfors i Värmland i Sverige där han och familjen tillbringade mycket tid. Mangsgården I Sverige är numera en minnesgård över Frank Mangs livsgärning.

 

 

 

Eftersom Frank Mangs under sina ungdomsår levde i Stobacka i Närpes, så ser man på honom som en närpesbo. Hans hemgård har blivit en kursgård i Finland som hedrar hans gärningar.

 

År 2002 grundades Frank Mangs Center r.f. för att nå människor i vår tid med evangelium och bevara det väckelsearv som Frank Mangs lämnat efter sig. Föreningen ordnar kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ.

Föreningen har också en aktiv mediastudio som jobbar missionerande med tv- och radioarbete. Årligen återkommande är Mangsveckan, ett evenemang som samlar kristna till olika möten och bibelstudier under en vecka i augusti.

Som mångårig styrelseordförande i Frank Mangs center har Kurt-Erik Nordin fungerat.

Sidebar