Hembygdsföreningar


Hembygdsföreningarna i Närpes


 

I Närpes finns tre aktiva hembygdsföreningar. De är Närpes, Pörtom och Övermark hembygdsföreningar. De är alla tre uppbyggda som museiområden kring en gammal bondgård. Som en kuriositet kan nämnas att förutom dessa tre museigårdar finns i Finland två beaktansvärda museigårdar till som härstammar från Närpes. Den ena är Harvgården som finns i Vasa hos Brageföreningen, den andra är Ivars bondgård som flyttats till Fölisön i Helsingfors.

Närpes Hembygdsförening

Bengtsgården i Näsby blev efter krigen centrum för hembygdsverksamheten i Närpes. Gården blev ett museum för att den gamla livsstilen skulle bevaras för kommande generationer. Då vridläktaren hade uppförts i Öjskogsparken började man flytta Bengtsgården och andra museala byggnader till parken. Närpes hembygdsförening började därmed bygga upp sin verksamhet på denna plats. Nu finns förutom Bengtsgården även en småskola, ett apoteksmuseum, en lanthandel, en ria, en smedja, en väderkvarn, ett växthus, några härbren och andra småhus. Uppe på kyrkbacken finns ett lantbruksmuseum inhyst i ett gammalt lånemagasin.

Närpes hembygdsförening har sektioner med egen verksamhet. Dessa är en boksektion, fornforskare och Närpes Teater. Teatern bildade en egen självständig förening från och med 1.1.2019.

 

Pörtom hembygdsförening

Föreningen har skapat ett eget museiområde på Dalbacken norr i Pörtom. På området fanns tidigare Viktor Dahlbos hem och målarstuga. Hembygdsgården är en gammal bondgård från Pörtom. Till museet ansluts ett glasbruksmuseum med föremål från Berga bruk samt en forntidsby. Hembygdsföreningen med Johannes Weegar har varit mycket aktiv när det gäller att kartlägga fornfynd. Pörtom är ett av de områden som har mest fornfynd i Finland

Övermark hembygdsförening

Några hundra meter väster om kyrkan har föreningen sitt centrum. Där finns den normala bondstugan med lillstuga, en bastu, en loftsbyggnad, en väderkvarn och två härbren. Den mest unika utställningen är ett postmuseum, som är inhyst i lillstugan.

Yttermarkgillet

I Yttermark mar man bildat en förening, som kallas Yttermarkgillet. Det har inget museum, men desto mera utgivning av böcker som gäller Yttermark forntid. Gillet har även gjort en omfattande hembygdsinventering om den gamla bebyggelse

 

 

 

 

Sidebar