Invandring


Invandring i Närpes


Från 1988 har Närpes haft en betydande invandring. I svallvågorna efter Vietnamkriget sökte sig flyktingar ut i världen, även till Närpes. På 1990-talet blev det krig och svåra oroligheter på Balkanhalvön. Folk flydde från dessa hemskheter, främst till andra länder i Europa och till Närpes.


Innehåll

Vietnameser
Bosniska muslimer och serbiska kroater
Syntes


Vietnameser


I Vietnamkrigets slutskede flydde många vietnameser från sitt hemland. Det var främst de som i kriget ville hindra ett kommunistiskt maktövertagande i Vietnam. Flera år vistades de i flyktingläger, för att i slutet av 1980-talet slussas ut till mottagarländer. Finland mottog 1988 flera grupper vietnameser. En grupp på cirka 20 personer kom till Närpes. Närpes kommun anställde Lilian Ivars som koordinator för mottagandet. Själva mottagningen bestod av språkundervisning, integrering i samhället och utslussning i arbetslivet. Närpesborna ställde upp som vänfamiljer och hjälpte till med integreringen.

Integreringen av den första gruppen lyckades bra. Snart syntes vietnameser i olika arbeten eller som elever i olika skolor.

 

 


Bosniska muslimer och serbiska kroater


På 1990-talet blev det krig och svåra oroligheter på Balkanhalvön. Under tidsepoken med kommunistiskt styre med Josip Bros Tito i ledningen hade landet hållits lugnt. Under ytan fanns det flera motsättningar som bubblade upp då Tito dog 1980. Motsättningar fanns mellan de ortodoxa och de muslimska grupperna. Det fanns motsättningar mellan folkgrupperna serber, slovener, kroater, bosnier och albaner m.fl. Dessa folkgrupper började kräva självständighet från den serbiska överhögheten. Serberna ville vara de ledande makthavarna i det forna Jugoslavien. Krig och oroligheter utbröt. Ja till och med regelrätta folkrensningar.

Folk flydde från dessa hemskheter, främst till andra länder i Europa och till Närpes. En ny flyktingvåg av bosniska muslimer tilltog mellan åren 1992 – 2002. Det var främst familjer som flydde undan våldsamheterna. Från 2002 kom även serbiska kroater till Närpes. Trots att de i sina hemländer var på var sin sida i konflikten, så tog de inte med sig konfliktkänslorna till Närpes. De sade bara att de inte hade något mot varandra som vanliga människor. Det var politikerna som ville kriga.

 

 


Syntes


Närpes är i dag en stad med cirka 30 olika språk.

Det vanligaste släktnamnet i Närpes nuförtiden är Nuguyen.

Svenska 82,5 %

Finska 5,6 %

Andra språk 11,9 %

År 2018 talas cirka 30 språk i Närpes

Processen med att integrera flyktingar och invandrare i samhället har beundrats av andra orter. Närpes har tilldelats två pris för detta arbete.

  • Kommunförbundet: Föredömligt främjande av etniska relationer
  • UNICEF: Utmärkelse för flyktingintegrering

Kanske den allra största utmärkelsen borde ges åt företagen i Närpes som har berett invandrarna arbete.

Sidebar