Karosseritillverkning

NTM & Närko

Närpesborna kunde bygga båtar av trä på 1800-talet. Deras yrkesskicklighet var mycket stor. När båtbyggandet övergick i stålkonstruktioner i övriga världen hängde närpesborna inte med. Men i mitten av 1900-talet lärde sig närpesborna att bygga saker och ting av stål. Nu var det inte längre båtar. Det blev karosserier på lastbilar. Så småningom växte två stora firmor fram. Det var Ab Närpes Trä och Metall Oy och Ab Närko Oy. Dessutom uppstod ett flertal mindre firmor. De flesta arbetade som underleverantörer åt NTM och Närko.


 

Innehåll

Ab Närpes Trä och Metall Oy (NTM)
Närko


Ab Närpes Trä och Metall Oy (NTM)


NTM är den största privatägda arbetsgivaren i dagens (2017) Närpes med 391 arbetstagare på lönelistan. Dessutom finns det tillverkning i mindre skala i tre andra länder. Fabriker finns i England med 80 arbetstagare, i Estland 47 st och Sverige 28 st. Inom försäljning och after sales finns anställda i Tyskland, Ryssland, Litauen och Polen, sammanlagt 20 personer. Att skapa ett företag från 0 anställda till 566 har ju inte gått på ett tag.

Arbetet tog sin början i Gottböle 1950. Ett nytt bolag skapades av Ab Kaskö Träförädling. Verksamheten flyttades till en verkstad på Lennart Nordins hemman i Gottböle. Verkstaden eller snarare snickeriet finns på fotot till höger. Aktieägare blev Sigurd Lärka, Lennart Nordin, Bengt Juthman, Hilding Nygård och Sigurd W. Lång. Lennart Nordin ägde 80 aktier (av 200). Det nya bolaget tog namnet Ab Närpes Trä och Metall Oy. En ny tomt köptes så småningom vid landsvägen och en ny hall uppfördes. Den finns kvar fortfarande. Det är den röda byggnaden vid vägen. Senare följde nya hallar. Företaget har hela tiden blivit större.

På flygfotot här nedanför är hallarnas födelseår inskrivna på hallarnas tak. Och så har man 2017 inlett ett nybygge – ännu en förstoring.

 

De första åren var snickeriverksamhet det huvudsakliga verksamhetsområdet. Ur verkstaden kom fönster, dörrar, köksskåp, trädgårdsmöbler och virke för växthusbyggnation. Förutom att vara snickeri blev företaget snart mekanisk verkstad. Att driva en verkstad på denna tid betydde att man måste bygga egna arbetsmaskiner. Verkstadens viktigaste kraftkälla var en elmaskin, som med hjälp av en växellåda från en T-Ford kunde driva en svarv, en slipmaskin och andra maskiner efter behov. Metall kom med som byggnadsmaterial. Verkstaden fick en metallavdelning. Lennart Nordin tog ledningen. På 1960-talet fick han aktiemajoritet och köpte alla andras aktier. NTM blev ett familjebolag. Först med Lennart Nordin som vd och senare hans son, Kurt-Erik Nordin.

Den mekaniska verkstaden blev på 1950-talet allt större. Snart började man bygga skåp eller karosser på olika fordon. Först ut var en buss som byggdes om till lastbil. Den köptes av Nils Lindqvist och kallade ”suggon”. Sedan kom karosser på lastbilar. De byggdes i början av trä och faner, men med plåtbeklädnad på utsidan.

Företaget specialiserade sig på olika slags karosser. Redan i slutet av 1950-talet utvecklades kyl- och fryskarosser. På 1960-talet var NTM störst i Finland på kyl-och frysbilar. Träkonstruktioner var nu ett föråldrat byggnadssätt. NTM var även först ut med en självbärande ramkonstruktion. Den möjliggjorde lastning och lossning från hela sidan av lastbilen.

 

 

 

På 1970-talet inleddes produktionen av sk. rolltrailers för sjöfarten. De kom att bli den största produkten för NTM. De såldes runt hela världen i 1850 exemplar. Samtidigt infördes glasfiber som viktigt byggnadsmaterial för de vanliga karosserna.

 

 

 

I slutet av 1970-talet kom NTM in på sopbilsbranschen. NTM gjorde en egen konstruktion av en sopbil. Snart utvecklade NTM en palett av sopbilar beroende på kundernas behov. Sopbilar finns i ett flertal varianter. De finns med lastning baktill, framtill och från sidan. Dessutom finns flerfacklastare, med olika slags lyftutrustningar och som hybridbilar. Kunderna å sin sida var beroende på vilken slags sortering av soporna som samhället krävde.

I dag (2018) är sopbilen den största produkten för NTM. Segmentet sopbilar utgör 70 % av hela produktionen.

 

 


Ab Närko Oy


Den andra stora karosseritillverkaren i Närpes är Ab Närko Oy. Fabriken grundades 1959 av en grupp jordbrukare, snickare m.m. Det första bolaget var ett andelslag. Den första verkställande direktören var Ernst Gull. En annan delägare var tomat-och gurkhandlare Egil Gullström från Finby. En hall för verksamheten byggdes upp i Finby på den sk. Ryssbacken. Produktionen utgjordes av karosserier, släpfordon och påbyggnader av olika slag. På den tiden var det svårt att få lån och ekonomin haltade betänkligt i inledningsskedet på grund av kapitalbrist. Ägarna var tvungna att skriva på en ständig ström av växlar. Man tröttnade på problematiken, varvid de övertalade Egil Gullström att ta över tillverkningen. Egil Gullström hade kapacitet för att ta över, vilket han också gjorde. Han kom att bli den stora företagsledaren för Närko. Under hans ledning byggdes Närko upp till den andra stora karosserifabriken i Närpes.

 

 

På 1970-1980-talen byggdes verksamheten upp i jämn takt.  Olika påbyggnader på lastbilar producerades åt en växande industri i Finland.


Industrins behov av transportkapacitet gav ett jämnt flöde till transportörerna. Produktionen stördes visserligen ibland av de lågkonjunkturer som drabbade Finland. Karosseritillverkningen var väldigt konjunkturkänslig. Då det gick dåligt för industrin, då
transporterades det mindre. Och det syntes i orderstocken för både NTM och Närko.

 

 

 

Huvudprodukterna var lastbilar med olika typer av skåp. I Närpes talade man ännu inte om skåp, man sade hellre burar. Tillverkningen av skåp var och är ännu en av huvudprodukterna. Närko var den första tillverkaren som konstruerade ett skåp med öppningsbar sida. Produktionen växte kraftigt. Export av produkter till andra länder tog också fart. En produktionshall startades i Kauhajoki. Antalet anställda på 1990-talet uppgick till ca. 350 personer.

 

 

Mellan åren 1995-1999 var produktionen på topp. I Närko satsade man nu på kapellsemitrailers. Det var ett släp med endast en presenning (=kapell) som skydd för lasten. Produktionen var som bäst uppe i 700 enheter per år. År 200 drabbades Närko av ett svårt slag. Ryssland devalverade sin valuta, rubeln. Närko var en stor leverantör av släp och semitrailers till de finländska firmorna, som körde varor på export till Ryssland. Handeln med Ryssland tog ett tvärstopp. Många transportörer som körde på Ryssland gick i konkurs och det syntes i Närkos orderstock. Närko klarade sig ändå ganska hyggligt ur denna kris.

Närko gick luttrade ur krisen och fortsatte med sin gamla grundproduktion med semitrailers, släpvagnar och påbyggnationer. I slutet av 2000-talet var man uppe i samma produktionssiffror som på 90-talet

 

”Int har man nå roligt, och har man roligt så varar e´ int nå läng,” sade en pessimistisk kasköbo. Det passade tyvärr in på Närko vid denna tid. Regeringen och facket i Finland beslöt 2005-2006 om en allt för stor löneförhöjning. Lönekostnaderna för metallarbetarna i Finland blev mycket större än lönekostnaderna i Tyskland. BNP i Finland sjönk med 7 %. Tyska karosserifabriker tog över marknaden. Antalet sålda enheter gick ner från cirka 1100 till 320. För att undvika konkurs var man tvungen att avskeda folk

Men skam den som ger sig. Närko kravlade sig upp ur denna kris också. Nuförtiden (2017) ser framtiden ljusare ut. Produktionen i Närko presenteras av bildkollaget här nedanför. Produktionen återgick till de gamla segmenten, semitrailers, släpvagnar och påbyggnationer

2018 fanns det cirka 250 personer på lönelistan.

Närko Group består i dag av tre bolag:

Oy Närko Ab, Oy Trailer Rigg Ab och Oy Botnia Grönsaker Ab.

 

Närko Groups finska produktionsenheter finns i Närpes, Teuva, Kaskö och Lappfjärd. Försäljningskontor finns i Vasa, Björneborg, Åbo och Helsingfors.

Oy Närko Ab består å sin sida av fyra bolag:

NÄRKO FINLAND AB, SVENSKA NÄRKO AB, ATRANS AB och NÄRKO NORGE AS

 

Nuförtiden ägs Närko av Egil Gullströms tre döttrar, Tuula Martonen, Christine Gullström-Louhi och Tina Gullström-Eriksson.

 

Produkter från Närko på 2000-talet:

 

 

 

Sidebar