Litteratur


Litteratur


Ibland brukade man säga i Närpes, ”vi har bara potäter och inga poeter”. Det är inte helt sant. I Närpes har det funnits några  skrivande kvinnor som vunnit erkännande. Maria Uppgård eller ”Pali-Maj”, Edit Södergran och Elise Mannberg. Å andra sidan vann Edith Södergran erkännande som en av Finlands mest kända moderna poeter. Frank Mangs vann erkännande som en av Nordens främsta förkunnare och efterlämnade en enorm skatt av
religiös litteratur.


Innehåll

Pali-Maj
Edith Södergran
Elise Mannberg
Frank Mangs
Författare i nutid


Pali-Maj


Maria Uppgård , som var mera känd under sitt författarnamn Pali-Maj, föddes i Pörtom 1784. Hennes föräldrar var bönder på Pala-ängen, varifrån hennes namn Pali-Maj kommer.

Pali-Majs dikter spreds under hennes livstid huvudsakligen på samma sätt som folkvisorna, muntligt och som handskrivna kopior. Ett större intresse väckte dikterna först efter hennes död, på 1880-talet, när man i nationalromantisk anda började leta också efter svenskspråkiga muntliga traditioner och bevara dem i skriftlig form. Pali-Majs texter framfördes på bröllop och vid allsångsaftnar.

En folkvisa som blev väldigt omtyckt och framfördes av blandade körer:

En älskelig vän uti världen jag har,
den jag håller hjärteligt kär,
jag aldrig förglömmer den vännen så fin,
förrän man till graven mig bär.

Rent hjärta i bröstet jag hyser och bär
förutan all falskhet och list;
så länge som blodet i hjärtat är varmt,
så har jag på kärlek ej brist.

Pali-Maj skrev även om förhållanden mellan man och kvinna och om förhållanden i samhället
på 1800-talet. Ett exempel på sådan text finns i nedanstående visa:

När bonden går att lega sig piga eller dräng,
den bästa kilmössan han månde utåt vänd!

Han visar sig ödmjuk för dig och för alla,

liksom han hade ej lever eller galla.
Han lovar att vara uppriktig och bra,

men om han det håller, det får man bli var!

 

 


Edith Södergran


Edith Södergran var född i S:t Petersburg 1892. Men hennes pappa härstammade från Tjärlax, varför man i Närpes nästan anser henne var närpesbo. Pappan var utbildad till tekniker och han hade sökt arbete i storstaden S:t Petersburg. Edith fick där gå i en tysk skola, varför hon även har skrivit dikter på tyska. Familjen flyttade så småningom till Raivola på Karelska näset. Familjen kom ekonomiskt obestånd då fader dog i lungtuberkulos 1908 och på grund av den ryska revolutionen 1917. Edith fick då leva under stor osäkerhet, framförallt för att hon även fick faderns tuberkulos. Hon sökte hjälp på flera olika ställen, men sjukdomen kunde hon inte besegra. Hon dog 1923, endast 31 år gammal.

Edith Södergran debuterade vid 24 års ålder med diktsamlingen Dikter (1916). Den vann inte dåtidens uppskattning, eftersom folk inte förstod sig på hennes modernistiska stil. Hon hann sammanlagt med att ge ut fyra diktsamlingar. Eftersom hon dog så ung, hann hon inte uppleva den uppskattning och berömmelse hennes poesi senare vann runtom i världen. Hon var en av de första modernisterna inom svenskspråkig litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism.
Den kanske mest uppskattade dikten är

LANDET SOM ICKE ÄR

Jag längtar till landet som icke är,
ty allting som är, är jag trött att begära.
Månen berättar mig i silverne runor
om landet som icke är.
Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld,
landet, där alla våra kedjor falla,
landet, där vi vi svalka vår sargade panna
i månens dagg.
Mitt liv var en het villa.
Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit –
vägen till landet som icke är.

I landet som icke är
där går min älskade med gnistrande krona
Vem är min älskade? Natten är mörk
och stjärnorna dallra till svar.
Vem är min älskade? Vad är hans namn?
Himlarna välva sig högre och högre,
och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor
och vet intet svar.
Men ett människobarn är ingenting annat än visshet.
Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar.
Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar och alltid skall älska.

 


Elise Mannberg


Elise Mannberg (1907 – 1999) föddes i Gottböle där mamman var lärare i folkskolan.

Hon fick möjlighet att studera språk och teologi. Hon avlade sacri ministerii kandidat-examen. Det var en examen i teologi. Hon försörjde sig sedan som lärare (Tammerfors, Kaskö) och som reporter för olika tidningar.

Hon hade ett brinnande intresse för att skriva och skrev romanen ”Mörkret begär mig” år 1946. Romanen upptar religiösa och etiska spörsmål i det lilla samhället på landet och i småstaden. Handlingen är förlagd till staden Marstrand och hjältinnan överlever efter många besvikelser och kriser med värdighet trots den känslighet som hotar kväva hennes kreativa krafter.

 

 


Frank Mangs


Frank Mangs (1907 – 199) föddes i Yttermark. Han flyttade till Stobacka där föräldrarna köpte en bondgård.

Han blev tidigt intresserad av andliga frågor och det visade sig snart att han var en gudabegåvad förkunnare av Guds ord. Många av hans böcker är text med ursprung från hans predikningar.

Vid en sökning på internet efter hans produktion kommer det fram 226 böcker. Det är en enorm produktion. Som exempel på hans litteratur kan nämnas ”högst personligt”, som finns i tre delar. Mera om Frank Mangs kommer fram i kapitlet om religion.

 


Författare i nutid


På 1970-talet uppstod en grupp litteraturintresserade som kallade sig skrivargruppen. De samlades till skrivarkvällar, där man presenterar olika alster. Av dessa kan Anna-Lisa Österberg nämnas som har gett egna böcker.
Det litterära arvet har senare fångats upp av boksektionen i Närpes Hembygdsförening. De har gett ut ett flertal böcker, främst historiker över olika byar i Närpes.

 

 

Sidebar