Mejerier


Mejerier


Genom hela historien sedan man började med jordbruk har smör varit en viktig produkt. Man använde smör vid matlagning och bredde smör på brödet. Dessutom var det en fin exportvara. Det skeppades i tunnor till Stockholm. I slutet på 1800-talet inleddes en mera industriell smörproduktion. Då kom mejerier.


Innehåll

Smör ur kärnor
Handelsvara
Mejerier


Smör ur kärnor


 

Av gammalt hade man alltid skummat av grädden på mjölken för att laga smör av grädden. Grädden sattes i en smörkärna (smal träbytta) och bearbetades till smör. Det var en typisk kvinnlig arbetsuppgift att både mjölka kor och att kärna smör.

 

 


Handelsvara


Smöret som kärnades vid fäbodarna fick ofta en stor tillsats av salt för hållbarhetens skull. Smöret var en mycket fin exportprodukt. Många närpesbönder reste runt i landskapet och köpte upp smör. Nästa steg var att lasta det på en båt och segla till Stockholm för att sälja smöret. För hållbarhetens skull var detta smör hårt saltat. Under 1800-talets slutskede skedde förbättringar.

Från Sverige kom en apparat som kallades separatorn. Den kunde användas till att separera grädden från mjölken. I Närpes kunde flera gårdar samsas om en separator. Ibland köpte mejerierna flera separatorer.


Mejerier


Ute i Europa gick utvecklingen mot en samordnad smör- och osttillverkning. På Granfors bruk togs dessa tankar upp och år 1885 startade man ett mejeri och en mejeriskola. Bönderna i Övermark kunde nu leverera sin mjölk till detta mejeri. Det flyttades redan 1887 till kyrkoherde
Viktor Dahlbergs gård i Claresund på Prästön. Det fanns där ända fram till 1904. Närpesbönderna tog då saken i egna händer och bildade Närpes andelsmejeri. Ett mejeri uppfördes i Näsby. Det byggdes bredvid nybron på finbysidan.

Flyttningen av mejeriet från Granfors bruk och Övermark ledde till att hela norra Närpes jämte Övermark blev utan mejeri. Mjölktransporten till mejeriet med häst och kärra var besvärlig. Affärsmannen Herrman Finell startade då ett mejeri i Väster-Yttermark 1888. Likadant gick det i
Pörtom. Två bröder Nordin startade där ett mejeri.

Bönderna i Övermark-Yttermark var inte nöjda med de privata företagarna. De grundade då ett aktiebolag 1897 och byggde ett nytt mejeri i Yttermark. Detta aktiebolag köpte senare Nordins mejeri i Övermark. På 1920-talet var man mogna att slå samman sina påsar i Närpes och
Yttermark till ett gemensamt andelsmejeri.

Övermarkborna bildade ett eget andelslag och byggde ett stort andelsmejeri. I byarna Pjelax, Rangsby och Norrnäs bildades egna andelslag med egna mejerier.

I Pörtom gick utvecklingen i samma spår. Ett privat mejeri startades 1898 av bonden Matts Nordström. Det slutade sin verksamhet 1906. Pörtomborna var då utan mejeri ett antal år. År 1920 startades Pörtom andelsmejeri. Mejeriet i Pörtom tillverkade även ostar.

Uttvecklingen gick även i denna bransch mot större enheter. År 1973 uppgick Närpes andelsmejeri med Milka och mejeriet i Närpes stängdes. 20 år senare stängdes mejeriet i Pörtom och Milka tog över även där. I dag är all mejeriverksamhet nedlagt i vår region. Det fåtal mjölkbönder som finns kvar ser sin mjölk transporteras till Valios mejeri i Kaitsor i Vörå.

Sidebar