Monument


Minnesmärken


Ett minnesmärke, eller ett monument, är ett offentligt konstverk.  Man har från kommunalt håll eller från en by velat erinra om en eller flera personer eller en historisk händelse. Ett minnesmärke är ibland en kvarleva från äldre tid. Man önskar med hjälp av ett minnesmärke ge en inblick i äldre tiders förhållanden. 

Detta kapitel har som syfte att ge en heltäckande bild av alla minnesmärken som finns i Närpes. De presenteras byavis (22 st) i alfabetisk ordning.Bäckby


Böle

Minnesmärke över stenhuggarna
Formgivning:
Rainer Böling
Stenarbetare:
Martin Vikström

 • Finns vid Böle ungdomsförenings lokal

 

 

 


Finby

Slaget vid Finby bro

 • Här striddes våra fäders strid 20.7.1808
 • Monumentet restes på initiativ av skyddskårschefen Eric Franzon 7.8.1921.
 • Stenen restes av Sanfrid och Emil Sjöholm, Ivar Svalstedt.
  K.J. Granit högg ut den ur berget.
 • Finns vid Gammelbro

 

 

 


Gottböle


Kalax

Minnessten över Carl Hägg

Carl Hägg var kyrkoherde i Närpes 1796 – 1808. Han flydde undan ryssarna 1808 till Sverige.

 

 

 

 

 

 

Minnesstenen restes av Kjell Haga 2015.

 

 


Kaldnäs


 

Klaresund (Prästbolet)

 

Monument för krigsveteraner

 • Inbördeskriget 1918
 • Vinter- och fortsättningskrigen 1939 – 1944
 • Finns på kyrkogården

 

 

 

 

 

Emigrantmonumentet

 • Konstnär: Matti Haupt
 • Finns på kyrkogården

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument för dem som avlidit på
annan ort

 • Konstnär: Matti Haupt
 • Finns på kyrkogården

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnessten över karelare från
Jaakkima som gått bort 1944 – 1949

 • Konstnär: Matti Haupt
 • Finns på kyrkogården

 

 

 

 

 

 

 

Minnessten över 11 röda fångar som
avlidit i fånglägret i Finby

(fånglägret fanns där Närko finns i
dag)

 • Finns på kyrkogården

 

 

 

Minnessten med Carlborgs text

På denna flata sten  lätkyrkoherden Carlborg hugga in en text på latin.
(På bilden här brevid med översättning till svenska.)

 • Henric Johan Carlborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnessten över gammal kyrkväg

 

 

 • Okänt (Carlborg??) om vem
  som låtit hacka in texten.
 • ”WIK OCH MARKBOARS
  GAMLA KYRKVÄG HÄR
  FÖRBI TIL Å 1737”

Felaktig tolkning av B.Fr. Nordlund 1864:
”Vik och Mark boar samla Kyrkvass
här förbi A:o 1737”

 

 

 

 

Minnesstenen ”I vördnad för fädrens
gärning”

 • Finns vid Kaskövägen mellan
  kyrkan och församlings-
  hemmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnessten för Finlands enda
Mannerheimriddare:
Arvid Nordin

 • Stenen är rest i den lilla parken norr
  om stadshuset.
  Stenarbete: Martin Wikström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Knåpnäs

 

Peter Johan Bladhs minnessten

 

 

 

Peter Johan Bladhs grav

 

 

 

 

 


Kåtnäs


 

Norrnäs

 

Monument på Märigrund

 • En grupp unga män övertalade Riipelin att bege sig ut på en flyktresa
  hösten 1916 i en hård storm.Resan slutade olyckligt, stormen tog resenärerna och 10 män drunknade. I Norrnäs har man till åminnelse av händelsen rest ett monument över de omkomna på Märigrund.

 

 

 

 

 

 

 

Kors på en klipphäll

 • På en klipphäll på Långgrund i Norrnäs har ett kors rests och en text har målats på klipphällen.Det är ett minnesmärke som berättar om en tragisk olycka som skedde utanför Långgrundet på 25.6.1930. En grupp ungdomar firade midsommar på Märigrund och vid hemresan kantrade deras båt. De övriga kunde simma i land, men Selma Broman från Nämpnäs orkade inte simma i land och drunknade. Det var en olycka som hänför sig till gruppen ungdom, våghalsighet, båtfärd, skärgård och midsommarvaka.

 

 

 

 


 

Nämpnäs

Stella Polaris minnesmärke

Uppfördes av en arbetsgrupp i Nämpnäs under ledning
av Clas Öhman.

Stella Polaris var ett namn på en hemlig operation år 1944,
då armén flyttade hemligt signalspaningsmaterial och
utrustning till Sverige.

Man ville inte att detta material vid krigsslutet
skulle falla i Sovjets händer.

 

 

 

 

 

 

Ängel i sten

 • Över Nämpnäs frikyrkliga gravgård
  vakar denna ängel i sten

 

 

 

 

 

 


Näsby

Närpes Sparbank 100 år

 • Denna skulptur/fontän avtäcktes 2 augusti 2002

 • Konstnär: Timo Suvanto

Finns i den lilla parken mellan det gamla sparbankshuset och det nya.

 

 

 

 

 

Minnesmärke över Närpes vänorter

 • Akranes, Island
 • Bamble, Norge
 • Tönders, Danmark
 • Västervik, Sverige

Formgivning: Karin Lipkin Forsén
Stenarbete: Martin Wikström
Minnesmärket restes av Föreningen
Norden i Närpes 2008

 

 

 


 

Pjelax

 

Växthusnäringen i Närpes

(främst tomat – och gurkodlingen)

 • Finns mitt i byn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bröderna Trast

Bröderna Rötger och Fredrik Trast från Pjelax är bland de
första närpesborna som omnämns i skrift.

De studerade i Paris i slutet av 1300-talet. De kom senare
tillbaka till Finland som kyrkoherdar.

 

 

 

 

 

 

 

 

M/s Peter

Avtäckningen av monumentet vid Svartösund skedde
inför 700 personer 6.7.1936.

Stenen restes av skyddskåren.

Stenen pryds av texten: ”M/s Peter 9.7.1906.
För Finlands frihet lossades här på 2 t 10 min
2.500 gevär och 1.250.000 patroner.

 

 

 

 


 

 

Pörtom

Monument för stupade i krigen
1939 – 1944

 

 • Pörtom hörde till de kommuner som hade många stupade räknat med
  hänsyn till folkmängden i kommunen. Pörtom kommer på 21 plats i denna dystra statistik med 1,5 % av befolkningen.
 • En stor del av pörtomkrigarna stupade i Leipäsuo, då ryssarna fick in en direktträff
  på en korsu.

 

 

 

 

 

Stupade i inbördeskriget

 • Finns på den nya begravningsplanen

 

 

 

 

 

 

 

Lånemagasin och milstolpe

 • Bredvid kyrkan i Pörtom har man bevarat
  ett lånemagasin (sädesmagasin) och en
  milstolpe från den tid då landsvägen
  Näsby – Toby byggdes på 1700-talet.
 

 

 

 

Anfader till norsk drottning

 • På 1700-talet reste Oskar Vik till K:stad och därifrån
  till Norge.
  Efter cirka fem generationer  föddes i familjen en flicka
  som fick namnet Sonja. Hon är nu gift med norska kungen.
  Några pörtombor har till minnet av detta rest en minnessten i Velkmossen.
  Tyvärr visar släktforskning som nyligen gjorts att
  Sonja inte härstammar från släkten Wiik från Pörtom.
  Men minnesmärket finns i skogen i Velkmossen.
 

 

 

Gamla kyrkogården

 • I Pörtom hedras också den gamla
  kyrkogården med ett monument
 

 

 

Monument för Berga glasbruk

Berg Glas-Bruk grundades av Olof Sjöberg 1797. Bruket sköttes senare av både hans
son och av hans sonson. Alla hette Olof Sjöberg.

I produktsortimentet fanns apoteksglas, fönsterglas, flaskor, karaffer dricksglas m.m.

På 1840-talet var Berga glasbruk ett av de största glasbruken i Finland.
Glasbruket lades ned 1883.

 

 

 

 

 

 

Minnessten över Pali-Maj
(Pörtom)

Bygdeskalden Maria Uppgård eller Maria Berg, även känd som Pali-Maj föddes i Pörtom år 1784. Hon flyttade i vuxen ålder till Norrnäs och sedan till Rangsby.

Hon lyckades inte särskilt bra med sina val av äkta hälfter. Hon hade tunga lass att dra vid sidan om sitt författarskap.
Hon gifte sig först med en norrnäsbo och sedan med en rangsbybo. Båda tyckte om rusdrycker. Hon fick fyra barn med rangsbybon.

Dessutom kallades hon lösaktig i byn eftersom hon gifte om sig.

 


Rangsby

 

Minnessten över Pali-Maj
(Rangsby)

 

Den kära folkdiktaren var den mest produktiva och mångsidiga av de
finländska kvinnliga författarna vid övergången till 1800-talet.

Pali-Maj var  en genuin begåvning och försökte som första finländska kvinna livnära sig som författare.

Dock uppnådde hon aldrig helt sitt mål; i synnerhet på äldre dagar
tvingades hon ty sig till fattighjälp.

 

 


Ståbacka


Tjärlax


Träskböle


Töjby

 

Drunkningsolycka 1962

 • Fiskekamraterna Edgar Nylund och Ensio Ljungars
  for 29.10.1962 ut på en fisketur till ”Kobbon”.
  En höststorm överraskade dem och de hittades
  drunknade 3.11.
  Deras släktingar reste ett minnesmärke 2011.

 

 

 

 

 

 

Drunkningsolycka 1880

 • Med segelbåt for 14 människor från Töjby till Sverige för ett bättre liv. Vinden blåste upp till
  storm och resenärerna vände. I Töjby skärgård slogs båten till spillror 250 m utanför Långgrund. Av resenärerna drunknade 7 st och 7 st kunde räddas av två fiskare (Johan Ulfvens och Johan
  Yrjens), som iakttog segelbåtens belägenhet.
  Ett minnesmärke har senare rests på Långgrundet.De drunknade:
  Maria Asplund, Lisa Johanna Maars
  Karl Johan Witans, Anna Stina Maars
  Karl Asplund, Anna Greta Maars Karl Viktor Lundgren

 

 

 

 

Jaktolycka på Lilla murgrund

 • En jaktolycka skedde på Lilla murgrund då en 17-
  års pojke hanterade sin bössa så olyckligt att han
  sköt sig. Nu har rests ett kors på ön till minne av
  detta..

 

 

 


Yttermark

 

Svenska Österbottens
Folkhögskola Folkakademi

Det unga, friska
för världen fram
Det skall aldrig
sin fana svika

Jacob Tegengren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till de stupades minne

I skolans park har rests en minnessten till de stupades minne.
Först högg man in namnen på de som stupade 1918 och sedan på de stupade 1939 – 1944.

Jacob Tegengrens text:

Hjältemod och mannaära
skola evigt vittne bära
om att Österbottens söner
fyllt sin plikt mot fosterjord.

 

 

 

 


 

Övermark

 

Monument över krigsveteraner
1939 – 1944

 • Inbördeskriget 1918
 • Vinter- och fortsättningskrigen 1939 – 1944
 • Finns på kyrkogården

 

 

 

 

Monument över krigsveteraner
1918

 • Finns vid kyrkan

 

 

 

 

 

 

Två monument över karelare
som bott i Övermark

 • Komna från Jaakkima
 • Komna från Enola
 

 

 

Edla Martens minnessten

 • Edla Maria Martens testamenterade sitt hemman till förmån för trädgårdsnäringen i Övermark och Närpes.
  Hon ville ha en trädgårdsskola och att forskning, rådgivning och odling skulle bedrivas på hemmanet.
  Så gjordes också, men tyvärr avslutades verksamheten.En minnessten restes 1981.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övermark första skolstuga 1674

 • Minnessten över Övermark första
  skolstuga 1674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument över Övermark kommun

 

 • Övermark var en självständig kommun mellan åren 1891 – 1973- Restes av Övermark Lionsklubb

 

 

 

 

 

 

Groop hemman

 • Finns vid landsvägen söderut från
  Övermark centrum

En del av texten på tavlan i mitten:

”Hör på hemmanet Groop för
tvenne sekler sedan odlandet
startades av syskonen
Matts och Anna.”

 

 

 


Överträsk

Monument för drunknade i
Hinjärv

 

I Bodbacka har man rest ett monument till åminnelse av de
som har drunknat i Hinjärv i modern tid. Man reste stenen år 1983 och då hade 18 personer omkommit.

De flesta (10 personer)
drunknade då en kyrkobåt
kapsejsade år 1870.

Sidebar