Näringslivet förändras


Näringslivet förändras


Då Närpes trädde in i 1900-talet var kommunen fortfarande ett jordbrukssamhälle. Bröd och gröt fick man från åkern. Grönsaker och potatis kom från grönsaksland som fanns nära stugan. Kött fick man genom att slakta djur från fähuset. Fisk tog man ur havet och ån.
Kläder fick man genom att odla lin och genom att klippa får. Man försörjde sig själv. Sällan behövde man fara in till en stad för att handla. Gårdfarihandlare kunde bistå med en del varor till befolkningen.

Samhället stod dock inför stora förändringar. Antalet närpesbor hade ökat kraftigt på 1800- talet. Det försökte man lösa genom att utvandra till Amerika och genom att odla upp mera jord. Den viktigaste metoden att möta förändringarna var nog att modernisera Närpes i takt med landet i övrigt. Denna process syns kanske bäst om man studerar statistiken över hur Närpes näringsstruktur har förändrats.

Sidebar