Närpes byar


I äldre historieböcker ritades ofta en karta över Närpes´ byar med hjälp av en förenklad bild. Där det mesta av byns ägor fanns, ritade man in byn. Ett bra exempel på detta var Bäckby, Klaresund och Kåtnäs. Deras utmarker i öster fick inte komma med.

I bifogad karta visas resultatet av senaste nyskiftning, där alla ägor som byarnas bönder erhöll vid har ritats in. Den kartan visar den verkliga situationen. Närpes är egentligen ett lapptäcke. 

Som källa för denna karta har Lantmäteristyrelsens kartor använts. I karttapaikka.fi anges ägoförhållandena med hjälp av en sifferkod. Ett exempel: 545-407-1-129.

545      Kommunen (Närpes)
407      Byn (Klaresund)
1          Hemmanet (Kyrkoherdens hemman)
129      skogsskiftet, tomten (tomten för bostället)

I kartan nedanför visas sålunda de verkliga ägoförhållandena för byarna. Kartan ger t.ex. också en förklaring till varför Bäckby har jaktmarker runt Goljatberget. Jakträtten är bunden till ägoförhållandet.


Sidebar