Närpesbor i rikspolitiken

År 1899 inleddes en period i Finlands historia som kallas ofärdsåren. Ryska kejsaren Nikolaj II startade sin s.k. förryskningspolitik. Finland protesterade mot detta. Även närpesbor tog del i proteströrelserna, speciellt i den stora deputationen.
Efter rösträttsreformen 1906 kunde närpesbor aktivare delta i rikspolitiken. Tidigare hade Närpes representanter i lantdagen endast i bondeståndet eller i prästeståndet. Närpes var inte representerat i alla lantdagar.

Allmän och lika rösträtt gav en större möjlighet till inval. I riksdagen satt då representanter mest hela tiden. Närpes har även haft tre ministrar. De var Verner Korsbäck, Ole Norrback och Ulla-Maj Wideroos. Sedan 2007 har inte Närpes haft någon representant i riksdagen.


Innehåll

Stora deputationen
Riksdagsmän och kvinnor i republiken Finland


Stora deputationen


År 1899 inleddes en period i Finlands historia som kallas ofärdsåren. Ryska kejsarens representant i Finland, Nikolaj Bobrikov, startade då en politik som hade som slutmål att förryska Finland. Generalguvernören chockade landet och den allmänna uppfattningen i landet var att kejsaren nog skulle inse sitt misstag om folket sade sin mening i ärendet.

Man samlade in namn från hela landet på en protestlista. Listan fördes till St. Petersburg av en stor deputation med 500 deltagare. Besöket i St. Petersburg blev en snopen tillställning. Kejsaren tog inte ens emot de finländska besökarna. De fick resa hem med oförrättat ärende.

Från Närpes fanns det två representanter, prosten Viktor Dahlberg och Johan Danielsson Nygård.


Riksdagsmän och kvinnor i republiken Finland


Här nedanför följer en lista på de män och kvinnor från Närpes (och Övermark) som har röstats in i riksdagen. De presenteras i tidsordning.

Sidebar