Övriga idrottsföreningar


 


 

Innehåll

NIF – Kraft
Kamp och PSK
Cykling
Gymnastik
Närpes sportdykare Scuba 77
Tennisföreningen Träff
Närpes skytteklubb NSK

NIF – Kraft

Idrottsföreningen IF Kraft är den äldsta idrottsföreningen i Närpes. Den kallas oftast för Närpes Kraft, när man vill betona föreningens hemvist. En sportklubb hade redan 1913 bildats i centrum av Närpes. År 1915 ersattes den av Närpes Idrottsförening. NIF:s nära samarbete med skyddskåren och dess militära prägel passade inte alla. Många ansåg att idrotten borde vara huvudsak. Från Finby uf:s sida ansåg man då att en ny förening borde bildas. På ett möte 1930 föddes då IF Kraft. Den första idrottsplatsen var Ryssback i Finby. Snart köptes den sk. Skarpängen, den plats där Centralidrottsplanen finns i dag. Tack vare stora talkoinsatser kunde en idrottsplan invigas 1931. År 1963 fick planen en läktare.

Kamp och PSK

De dåtida grannkommunerna Övermark och Pörtom kunde uppvisa liknande utvecklingsskeden. Det var ungdomsföreningarna och skyddskårerna som ledde utvecklingen mot självständiga idrottsföreningar. Inom föreningarna var skidåkningen en stark gren, mycket tack vare skyddskårernas intresse. I Övermark sysslade man mycket med herrgymnastik och pyramidbyggande. IK Kamps föregångare hette ÖUIK (Övermark Ungdomsförenings Idrottsklubb). I Pörtom bildade man Pörtom Sportklubb (PSK).

Lokalt är alla tre föreningarna aktiva, men utanför Närpes uppträder man oftast i Krafts färger. Verksamheten i Kraft är ordnad i sju självständiga sektioner. Det finns en sektion för friidrott, fotboll, skidning, ishockey, volleyboll, cykling och skidskytte. Av dessa har friidrott och skidåkning haft idrottare på landslagsnivå. Volleyboll deltar inte längre i seriespel. Volleybollspelarna deltar endast i bolagsserier eller i motionsspel.

Cykling

Cyklisterna är en av de yngre sektionerna i Närpes Kraft.  De är inte så många utövare i denna sport, men de är ganska synliga då de skymtar förbi på vägarna. Tävlingslicens innehades av 8 cyklister under säsongen 2019. En av de mest meriterade cyklisterna är Stig-Erik Vikars. Speciellt veteranerna deltar i långlopp som Vätternrundan och Botniacyklingen.

 

 

 

 

Gymnastik

Gymnastik har tidigare haft både manliga och kvinnliga utövare. Speciellt omtyckt form av gymnastik för män var pyramidbyggande. Nuförtiden har gymnastiken nästan endast kvinnliga utövare. Manliga utövare syns endast på vuxeninstitutets motionskurser. Däremot har de kvinnliga utövarna inte försvunnit, utan närmast utökat sig i antal. Förtjänsten till denna utveckling skall nog ges åt Närpes gymnastikförening (NGF). Initiativtagare till föreningen var Clary Hermans. Från en anspråkslös början har NGF nuförtiden flera former av gymnastik. Man började med jazzgymnastik för att även börja med pensionärsgymnastik, drillflickor, redskapsgymnastik, föräldra- och barngymnastik m.m.

Tävling var aldrig huvudsaken utan motion och bredd på verksamheten.

Närpes Gymnastikklubb-Artistica rf är en förening (NKG) som är bildad år 2016. De var mera inriktade på tävlingsgymnastik. I klubben finns nuförtiden cirka 200 aktiva gymnaster, både pojkar och flickor i åldrarna 3-18. Redskapsgymnastik riktar sig till alla barn och ungdomar som är intresserade av att röra på sig och speciellt för dem som tycker om att hjula, stå på händerna, göra volter, balansera på bommar och använda andra spännande redskap. Inom redskapsgymnastik använder man kroppens alla delar och utvecklar en mycket bra muskelstyrka, smidighet och koordination. Man tränar inom kvinnlig artistisk gymnastik på fyra olika redskap; hopp, barr, bom och matta.

Närpes sportdykare Scuba 77

År 1977 bildades en dykarklubb i Närpes av intresserade amatördykare. Klubben har vintertid varje söndag övningar i simhallen i Närpes. Där har de kunnat få specialundervisning i dykning av sakkunniga. På somrarna har de dykarläger i Närpes skärgård. De har undersökt förlista fartyg och ibland hittat föremål av historiskt värde. Det bästa exemplet på detta är kanonen som finns i Närpes stadshus. Scuba har också kunnat bistå Närpes brandkår vid olika specialuppdrag.

.

Tennisföreningen Träff

Av gammalt fanns en sektion för tennis i Närpes Kraft. Kraft hade en utebana för tennisspel vid centralplanen.

Sektionen väcktes till liv av Bo-Erik Sirén år 1976. Tennis kunde då spelas inomhus i nybyggda gymnastiksalar och på en asfaltbana sommartid. År 1979 gick tennisspelarna ut ur Kraft och bildade tennisföreningen Träff.

Nuförtiden spelas tennis av aktiva motionärer och en grupp ungdomar som utövar tävlingsverksamhet. Ungdomarna har varit ganska framgångsrika. Speciellt Isac Linden och Jonathan Ånäs har vunnit i prestigefyllda tävlingar. Isac har hört till finska juniorlandslaget i 12 år. 2020 börjar han tävla i seniorklasserna för att kvala in i internationella proffstävlingar. Isac finns i övre bilden och Jonathan i undre.

 

 

 

Närpes skytteklubb NSK

NSK grundades i Närpes år 1975. Ser man till antalet finska mästerskapsmedaljer så kan ingen tävla med NSK. Under sina första 10 år sköt de hem ett 50-tal medaljer av olika valörer. Tyvärr har ingen närpesskytt börjat tävla i grenar som ingår i det olympiska programmet. De skjuter huvudsakligen i grenar som viltmålsskytte med både luft- och miniatyrgevär.

 

 

Sidebar