Övriga karosseritillverkare


Övriga karosseritillverkare


Tänker man på lastbilskarosserier i Närpes far tankarna genast till NTM och Närko. Men det fanns och finns flera. En tillverkare från äldre tider är Sigvald Teir från Näsby. Från 1930- och 1940 talen hittar vi en busstillverkare i Pörtom. En tillverkare som ännu är verksam är NEK i Övermark.


Innehåll

Pörtom karosseri- och snickeritrafik
Sigvald Teir
NEK


Pörtom karosseri- och snickeritrafik


I Pörtom var bröderna Matts och Sigfrid Haglund aktiva som företagare från 1920-talet.

Matts Haglund inledde busstrafik på linjen Pörtom-Vasa. Behovet på transporter var stort på denna tid och före vinterkriget hade Matts Haglund 24 bussar i trafik. Flera andra linjer var även i bruk.

Eftersom bussarna var dyra i inköp, startade brodern Sigfrid Haglund en karosseri- och snickerifabrik i Pörtom. Produktionen av busskarosser inleddes 1935. Tyvärr förstördes fabriken helt av en brand 1948.

Sigfrid Haglund gav inte upp sin bana som företagare. Han startade 1950 ett karderi och spinneri. Tyvärr brann även detta upp efter ett år. Den nedbrända fastigheten omändrades nu till café och busstation

Brodern Matts fortsatte inom bussbranschen. Han led svårt av kriget, som tog de flesta av hans bussar för försvarets behov. Men redan 1949 hade han återigen byggt upp verksamheten till samma nivå som för kriget.

 

 

 

 


Sigvald Teir


 

Historien om Sigvald Teir är intressant. Han började sin bana 1968 som tillverkare av utrustning för stockbilar på landsväg. Han byggde om lastbilar till stockbilar. Starten skedde i en lagerbyggnad som tidigare var vapendepå för skyddskåren. Sigvald minns hur han tillsammans med grannpojkarna lekte med ammunitionen. Pojkarna sköt skott med hjälp av en spik och en hovtång.

Sigvalds pappa (Helmer) var en de första entreprenörerna i transportbranschen i Närpes. Han var lastbilstrafikant med lastbilar som ibland hade en egentillverkad bur av trä som skydd för lasten. Ibland körde han lastbilar med en liten bur för passagerare. Han trafikerade mellan Närpes och Vasa och ibland till Helsingfors. Som så många andra trafikanter förlorade Helmer Teir sina bilar till försvarsmakten när det blev krig 1939.

Sigvald hade också fått smak på företagandet och inledde som redan sagts en tillverkning av stockbilar. Första skedde det i uthuset i Näsby. Det fanns Åvägen bakom nuvarande Red & Green. Företaget hette först helt enkelt Sigvald Teir. Sedan bytte det namn till Finnpankko. Platsen i Näsby blev för liten och verksamheten flyttades till industriområdet. Företaget växte och den normala arbetsstyrkan var 8-10 personer. Under vissa bråda perioder hade Sigvald 16 anställda. Han kunde även ta emot underleveranser från andra, bl.a. från Oy Tähkä Ab i Kaskö.

Då Sigvald närmade sig pensioneringen sålde han sitt företag till en konkurrent från Maxmo.

 


NEK


Närpiön Erikoisvaunut NEK Oy grundades 1985 i en liten hall i Övermark centrum. Då byggde man mobila arbetsvagnar och specialbeställda husvagnar. Ägare och vd var Tapani Koski. I dag är NEK ett familjeföretag med familjen Koski som ägare.

Verksamheten flyttades till dess nuvarande plats bredvid riksväg 8 och Lillån i östra Övermark.

År 1991 avslutade man produktionen av husvagnar på grund av den ekonomiska nedgången. Nu kom så småningom skåptillverkning på lastbilar med i bilden. Företaget har egentligen hela tiden byggt specialskåp enligt kundernas önskemål.

En tid byggde man till och med glasskiosker för ett större företag. Nu är huvudprodukten specialvagnar för transport av läkemedel. I Finland transporteras huvuddelen av läkemedlen i NEK:s lastbilar. Dessa bilar säljs även till Sverige. En viktig produktionsgren finns även i tillverkning av servicebilar åt industrin.

 

 

 

 

 

Sidebar