Skällsord i gamla Närpes


Skällsord i byarna


Under äldre tider var det vanligt att man gav skällsord åt andra byar. Speciellt bland ungdomen var det vanligt man retade andra bybor med dessa skällsord. Nuförtiden har
denna sed försvunnit. Vilket är lika bra, men i historiskt hänseende är det skojigt att komma ihåg de gamla skällsorden.

Svartbäck mjölsäckan
Gåtan me språtan
Bölingan med stölingan
Övermark bässan
Langvik nöulor
Nämpong släivan
Töjby hondan
Tjärlax malthackor
Kalax väivan
Rangsby hettor
Norrnäs kräcklor
Yttermark kalvan
Pjölax gärsan
Finnbyggan me svinryggan
Niesbyggan me neverryggan
Pörtom krankan
Ståback nåschen

 

Sidebar