Språk i Närpes


Språk i Närpes


Av gammalt var svenska majoritetsspråk i Närpes. En liten finsk minoritet fanns främst i de östra delarna av Närpes. En liten sporadisk inflyttning av människor från andra språkgrupper har nog skett hela tiden. Denna inflyttning var nog obetydlig.

Under 1800-talet kunde man höra ryska då och då. Det var ryska gårdfarihandlare som besökte gårdar på landsbygden för att sälja sina varor och det var ryska soldater som var utkommenderade för att sköta försvarsuppgifter. Deras uppdrag var att bevaka kustlinjen, som var en del av de västligaste delarna av Ryssland.
Speciellt under Krimkriget 1853-1856 fanns ganska många soldater i Närpes. Ett ryskt låneord från ryskan användes ofta i närpes dialekten. Det var papyrosch (eller papyross), som betydde cigarett.

På 2000-talet tilltog arbetskraftsinvandringen och år 2023 kunde statistikcentralen anteckna 21 språk i Närpes. Då kunde man konstatera att vietnamesiska med 8,72 % hade gått förbi finska, som uppgick till 5,24 %.

Statistikcentralens uppgifter framgår av nedanstående bild:

 

Sidebar