Stella PolarisI ett krig spionerar staterna väldigt mycket på varandra. Finland hade utvecklat en effektiv organisation för avlyssning av den Sovjetiska radiotrafiken. Det kallades för signalspaning. Man ville veta vad motparten planerade att göra. I krigets slutskede skickades den samlade signalspaningen till Sverige. Man kallade denna hemliga operation för Stella Polaris.


Innehåll

Bakgrund
Planering
Nämpnäs
Efterspel

 

Bakgrund


 

Nämpnäs kom in i Finlands historia med en hemlig operation i krigets slutskede. Försvarsmakten hade spionerat på Sovjets radiotrafik under kriget. Denna signalspaning var viktig för försvaret av Finland. Om man visste vad Sovjet planerade, kunde man försvara sig bättre.
Nu ville man inte att Sovjet skulle få veta vad man hade gjort i Finland och att allt material skulle hamna i Sovjets händer.

Finlands statliga polis kom efter krigen att domineras av kommunisterna. Den kallades för Valpo och idkade nära samarbete med den ryska kontrollkommissionen. Det som Valpo fick reda på, kom också till ryssarnas kännedom. De ansvariga officerarna ville rädda resultatet av signalspaningen för att undvika hämndaktioner från Sovjets sida. Samtidigt ville man förbereda sig på ett eventuellt gerillakrig mot Sovjet. Allt material lastades i lådor och en transport till Sverige förbereddes.

 

Planering


Planeringen av Stella Polaris inleddes redan i mars 1944. Huvudarkitekter för operationen var överstarna Aladir Paasonen och Reino Hallamaa.

De tog kontakt med Försvarets radioanstalt i Sverige för att få svenskarna att ta hand om materialet från Finlands signalspaning. Svenskarna lovade att ta emot det och hela operationen planerades i hemlighet. I Närpes torde även organisationen Sonderkommando Nord ha varit med i förberedelserna för Stella Polaris.

I Nämpnäs hade man sommaren 1944 observerat ovanliga händelser i byn. En man hade kommit och ställt frågor om inkvarteringsmöjligheter. I början på hösten hade en annan man rott genom Österfjärden och lodat djupet. Efter vapenstilleståndet hösten 1944 gav Paasonen order om att verkställa Stella Polaris.

 


Nämpnäs


Den 22 september 1944 kom tre fartyg till Nämpnäs och Österfjärden. Det var S/S Maininki, S/S Osmo och S/S Georg. Varje fartyg kunde ta cirka 240–250 passagerare. Personerna som skulle fly med båtarna kom med tåg till Närpes järnvägsstation.

Det var folk som arbetat med signalspaningen och deras familjer. De torde ha varit sammanlagt 750 personer. De kördes med buss till Österfjärden och lastades ombord på fartygen.

Sjöbevakningsman Gunnar Skomars fattade misstankar om den livliga trafiken i Nämpnäs. Han kontaktade Vasa och fick till svar att det var sjukhusinventarier och laglig trafik. Ångbåtarna avseglade till Härnösand och mottogs utan tullklarering.

 

 


Efterspel


I Sverige blev militärpersonalen internerade i två veckor och civilpersonerna behandlades som flyktingar. Stellisterna sökte arbete i Sverige och cirka 20 st. fick arbete som signalspanare i Sverige. Materialet filmades och en del såldes till andra stater. Många stellister återvände till Finland och hamnade i förhör. Ingen blev anklagad för brottslig verksamhet. Huvudmännen Paasonen och Hallamaa återvände aldrig till Finland på grund av den sovjetiska kontrollkommissionens hårda styre över Finland.

I Nämpnäs har man rest ett minnesmärke över dessa händelser.

Sidebar