Textilindustrier


I Närpes etablerade sig ett textilföretag 1969. Det var Algot Johansson Ab, som verkade under marknadsföringsnamnet Algots. Det blev så småningom den största privata arbetsgivaren i Närpes historia. Algots gick i konkurs 1976, varvid Suomen Eiser tog över. Dess verksamhet lades ned 1992.

Efter några år med tomma hallar flyttade en madrasstillverkare till Närpes. Det var Unituli Ab som 2014 blev Hilding Anders.


Innehåll

Algots-Suomen Eiser
Unituli-Hilding Anders


Algots-Suomen Eiser


Eftersom skillnaden i lönenivån var stor mellan Finland och Sverige på 1960-talet, blev Finland en attraktiv marknad för de svenska företagen. Ett flertal svenska företag etablerade sig på den tiden i Finland. Närpes lyckades få den största etableringen då Algot Johansson tog kontakt med Närpes kommun, för att eventuellt starta upp en ”syfabrik” Närpes. Algots var en stor konfektionsindustri i Sverige och hade specialiserat sig på fritidskläder.

I Närpes tog man emot etableringen med öppna händer. En tillfällig fabrik startade i Finby ungdomslokal 1969. Närpes kommun byggde i skyndsam ordning en stor hall på industriområdet i Finby. Den blev klar för inflyttning 1970. I den nya hallen startade en intensiv verksamhet. Som mest var det 800 personer som fick arbete. Algots rekryterade både i närpesregionen och egentligen i hela landet. Algots lockade många damer från småbrukarhemmen i närpesregionen. Bussar körde arbetstagare från Korsnäs, Storå, Kauhajoki och Sideby. Man talade om Algotsbussar. Möjligheten att få arbete i Närpes lockade även unga flickor från östra och norra Finland.

I centrum av Närpes byggdes radhus och våningshus för den inflyttade arbetskraftens behov. I nedlagda skolor m.m. bodde unga flickor.

Behovet på fritidskläder var på denna tid stor och Algots startade mindre syfabriker (filialer) i Teuva, Alajärvi, Laihia och Varkaus.

Tyvärr hamnade Algots’ svenska ägare i luven på varandra på 1970-talet. Det var Algot Johanssons arvingar som hade olika uppfattningar om hur ett dylikt företag skulle skötas. Med stort buller och bång gick företaget i konkurs i Sverige 1977. Verksamheten i Närpes avstannade.

Efter Algots konkurs tog ett annat företag över verksamheten i hallen i Närpes. Det var Suomen Eiser som blev den nya entreprenören.  Suomen Eiser ägdes av ett bolag som ägdes av svenska staten. Det hette Procordia som hade ett flertal andra bolag under sina vingar. Suomen Eiser var ett av dem. Vi denna tidpunkt hade bolaget en produktion av innekläder i Varkaus. Detta bolag tog över hallen i Närpes och fortsatte med Algots inriktning på konfektionskläder. Verksamheten blev inte så långvarig i denna inriktning. I Närpes verkade bolaget mellan åren 1978 till 1993. Orsakerna till nedläggningen var hård konkurrens från lågprisländer som kunde tullfritt sälja sina kläder till Sverige. En annat hårt slag utdelades av Sovjet när systemet med clearing- handel avskaffades.

Verkställande direktör för Suomen Eiser var Lars Österblad

 


Unituli-Hilding Anders


 

Den stora fabrikshallen på industriområdet förblev inte tom så värst länge. År 2000 flyttade en madrasstillverkare in i hallen. Det var Hilding Anders från Sverige som flyttade till Närpes. De verkade tidigare på en annan ort i Finland. De första åren hette fabriken Unituli Oy, för att 2014 byta namn till Hilding Anders. Deras affärsidé var att tillverka madrasser för andra säng- och möbeltillverkare.

Företagen i det andra skedet kunde således sälja sina sängar under eget namn. Orsaken till att det går att tillverka madrasser men inte kläder i Närpes har att göra med transporter. Madrasser är nämligen väldigt stora och upptar ett stort utrymme på en långtradare. Det blir helt enkelt för dyrt att transportera stora och otympliga laster långa vägar. Lågprisländer är ju geografiskt långt borta från den nordiska marknaden. År 2018 finns det cirka 70 arbetstagare i Närpes.

 

 

Sidebar