Vindkraft


Vindkraft


På 1990-talet blev det vanligare att minska mängden koldioxid i atmosfären genom att bygga vindkraftverk. Så gjorde man också i Närpes då Öskata vind byggde en mindre vindmölla i Nämpnäs. På 2000-talet bygger man större möllor och det är större bolag involverade i byggandet av vindkraftsparker. På hösten 2022 finns det sammanlagt åtta parker som är i drift, byggs eller planeras.


Innehåll

Bakgrund
Vindmölleparker
Problem


Bakgrund


 

I takt med tiden ville människorna få en miljövänligare värld. Elproduktion ansågs som en stor syndabock. Den hade en stor inverkan på miljön eftersom vissa former producerade stora mängder koldioxid. Denna koldioxid påverkade klimatet – det blev varmare och varmare. Ett alternativ till att minska uppvärmningen var att bygga vindmöllor. Deras klimatpåverkan ansågs vara obetydlig. Så tänkte man också i Närpes och tanken på att uppföra en vindmölla väcktes. Entusiasterna bildade en förening som drev på projektet. Pengar samlades in av ett nybildat aktiebolag, Öskata vind.

Öskata vind byggde sedan en mindre vindmölla i Nämpnäs. Denna mölla hade en effekt på 750 kilowatt, den var 45 meter hög och blev färdig 1.9.1999.

År 2020 hade den gjort sitt och monterades ned.

 

 


Vindmölleparker


 

På 2000-talet hade byggandet av vindmöllor tagit fart. Staten subventionerade verksamheten och internationella investerare visade stort intresse. I Närpes fanns goda förhållanden för att bygga vindmöllor. Eftersom Närpes hade en landmassa som delvis stack ut i Bottenhavet fanns goda vindförhållanden för vindmöllor. Stora bolag reserverade skogsområden till vindmölleparker. På 2010-talet inleddes byggandet och områden reserverades och miljökonsekvensbedömningar uppgjordes. Hösten 2022 fanns tre parker i drift med sammanlagt 44 möllor i elproduktion. Nu hade möllorna blivit större och större och planer finns nu med möllor på 290 meter.

Situationen oktober 2022:

I drift: 44

Under byggnad: 80

Planeras: 42

 

Deras placering i Närpes finns på bifogad karta!

Problem


Många närpesbor anser att de höga möllorna stör utsikten och miljön. Möllorna sticker nu upp ovanför trädgränsen och blinkar för natten. Rörelsefriheten har även begränsats i stora skogsområden. År 2022 har man också upptäckt att stamlinjerna för elektriciteten inte räcker till vid gynnsamma vindförhållanden. Man kan helt enkelt inte transportera energin till det landsomfattande stamnätet. Stamnätsbolaget Fingrid har därför i skyndsam ordning börjat planera ett nytt stamnät mellan Kristinestad och Nokia. Innan det är byggt kan tillstånd för elproduktion i nya parker inte beviljas.

 

 

 

 

Sidebar